gora-lewy.jpg

O FIRMIE

Mników
Mników
Mników
Mników

 

Historia naszego gospodarstwa ogrodniczego zaczyna się zaraz po zakończeniu II wojny, kiedy to dziadek Alfons Hajdrowski zakupił na obrzeżach Krakowa ziemię. Wykorzystując swoją wiedzę i praktykę zdobytą przed wojną w zakładach ogrodniczych w okolicach Bydgoszczy, a potem prowadząc jeden z podkrakowskich majątków, rozpoczął wspólnie z żoną Leokadią własną produkcję. Początkowo były to warzywa, potem rośliny cebulowe i byliny. Z początkiem lat sześćdziesiątych do doboru stopniowo były wprowadzane rośliny iglaste i liściaste. W krótkim czasie ogrodnictwo A. Hajdrowskiego stało się znanym i cenionym miejscem zakupu i spotkań miłośników roślin w Krakowie.
Po śmierci Leokadii w 1972 roku do prowadzenia gospodarstwa włączył się syn właścicieli Zygmunt, łącząc nowe obowiązki z dotychczasową pracą zawodową. Szkółkarstwo szybko stało się jego pasją, i w krótkim czasie przejął prowadzenie gospodarstwa, znacznie je modernizując i poszerzając asortyment roślin.
W 1978 roku na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie rozpoczął studia syn Zygmunta Bogdan Hajdrowski, który już od początku lat osiemdziesiątych uczestniczył w prowadzeniu firmy starając się wprowadzać do szkółki nowe metody produkcji roślin w pojemnikach.
W 1980 roku zmarł założyciel firmy, w którym rodzina straciła seniora, a zarazem cenionego fachowca i doświadczonego praktyka.
Następne lata, przypadające na okres dobrej koniunktury w produkcji szkółkarskiej, sprzyjały rozwojowi gospodarstwa. Zwiększyła się liczba gatunków i odmian produkowanych roślin oraz powierzchnia ich upraw.
W 2000r zapadła decyzja o przeniesieniu gospodarstwa do Mnikowa i powiększeniu powierzchni upraw. Obecnie ciągle jest rozbudowywane na powierzchni 10 ha. W swoim asortymencie mamy około 150 odmian roślin iglastych i ponad 200 liściastych.
Szkółka należy do Związku Szkółkarzy Polskich od dnia jego powołania czyli od 1991r.